Wrzesień 22 2019 11:48:06
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 6,197
· Najnowszy użytkownik: uwyposa
Gimnazjada 2016

Kilka szczegółów dotyczących gimnazjady:

GIMNAZJADA 2016

pod patronatem Wójta Gminy Gierałtowice

1. Termin zawodów: 10 czerwiec 2016 r.( piątek )

2. Organizator: Urząd Gminy Gierałtowice

                           Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyszowicach – GIMNAZJUM

3. Miejsce zawodów: boisko szkolne ZSP w Przyszowicach, ul. Szkolna 4

4. Godzina rozpoczęcia zawodów: 9:00

    Godzina zakończenia zawodów: około 14:00

5. Uczestnicy Gimnazjady:( kolejność na tegoroczną gimnazjadę - tor, wywijadło, przeciąganie liny)- uczeń może brać udział w dowolnej ilości konkurencji

- Gimnazjum nr 1 z Gierałtowic

- Gimnazjum nr 2 z Paniówek

- Gimnazjum nr 3 z Przyszowicach

6. Konkurencje oraz kolejność:(patrzę na układ bieżni)

-na rozpoczęcie

          1.bieg na dystansie 800 m. dziewcząt ---startują równocześnie gimnazja

          2.bieg na dystansie 1500 m. chłopców--- startują równocześnie gimnazja

-kolejno

          3.bieg na dystansie 100 m. dziewcząt i chłopców---satrtują równocześnie gimnazja

             ( tor 1.. tor.... 2 tor 3.... po reprezentancie gimnazjów w / g numeru szkoły)

          3.skok w dal do piasku --- uczniowie podchodzą do konkurencji w / g zasady ,,kto wolny”

          3.skok w dal z miejsca ----uczniowie podchodzą do konkurencji w / g zasady ,,kto wolny

          3.rzuty piłką 3 (dz) i 5(ch) kg w tył --uczniowie podchodzą do konkurencji w / g zasady

           ,,kto wolny”.

-kolejno

          4.przeskoki na skakance ---uczniowie podchodzą do konkurencji w / g zasady ,,kto wolny”

          4.wyciskanie sztangi leżąc dziewcząt i chłopców ---uczniowie podchodzą do konkurencji

          w / g zasady ,,kto wolny”.

          4. podbicia piłki,,żąglerka”-- uczniowie podchodzą do konkurencji w / g zasady ,,kto wolny”

-kolejno

          4.drużynowy tor przeszkód---uczniowie startują w / g kolejności (można już puścić z konkurencjami nr 4 lub poczekać )

          5.drużynowe ,,wywijadło” (boisko tartanowe)---uczniowie startują w / g kolejności w  

          6.drużynowe przeciąganie liny (boisko trawiaste)---uczniowie startują w / g kolejności

             (Gierałtowice-Paniówki, Gierałtowice-Przyszowice, Przyszowice -Paniówki )

          7.sztafeta biegowa 4 x 400 m. dziewcząt i chłopców----startują równocześnie gimnazja

7.Nagrody:

        -   medale, dyplomy dla najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach

            ( słodki poczęstunek dla wszystkich )

-        1 puchar dla najlepszej szkoły w klasyfikacji generalnej

-        2 puchary dla najlepszych zawodników i zawodniczek

-        medale: złoto-srebro-brąz

a) bieg na dystansie 100 m. dziewcząt i chłopców

- w konkurencji bierze udział maksymalnie 6 osób z każdego gimnazjum ( 3 dziewczęta i 3 chłopaków )

- zawodnicy startuj jeden raz  ( osobno reprezentacje dziewcząt  i osobno reprezentacje chłopców )

- zawodnicy startują ze startu niskiego i biegną wyznaczonymi torami

–        sędziowie dokonują pomiaru czasu i pilnują aby zawodnicy biegli po swoich torach  

–        jeśli zawodnik zmieni tor i przeszkodzi w biegu innemu zawodnikowi, zostaje zdyskwalifikowany

- zabroniony bieg w kolcach

b) bieg na dystansie 800 m.dziewcząt

- w konkurencji biorą udział maksymalnie 3 osoby z każdego gimnazjum  ( 3 dziewczęta )

- zawodniczki startują w jednej grupie finałowej           

- zawodniczki startują ze startu pół wysokiego i biegną wyznaczonymi torami odcinek 20 metrów po czym mogą

   zmienić tor

- sędziowie pilnują aby zawodniczki biegły w wyznaczonym pasie działania

- wygrywają te dziewczęta, które dobiegły kolejno jako 3 pierwsze

- zabroniony bieg w kolcach

c) bieg na dystansie 1500 m. chłopców

- w konkurencji bierze udział maksymalnie 3 zawodników z każdego gimnazjum                          ( 3 chłopaków )

- zawodnicy startują w jednej grupie finałowej

- zawodnicy startują ze startu wysokiego lub pół wysokiego i biegną wyznaczonymi torami odcinek do 20 metrów

  po czym mogą zmienić tor

- sędziowie pilnują aby zawodnicy biegli w wyznaczonym  pasie działania

- wygrywają zawodnicy z najlepszymi czasami

- zabroniony bieg w kolcach

d) skok w dal do piasku

- w konkurencji bierze udział maksymalnie 6 osób z każdego gimnazjum  ( 3 dziewczęta i 3 chłopaków )

- uczniowie skaczą w dwóch grupach: I grupa-dziewczęta i II grupa  - chłopcy         

- każdy zawodnik i zawodniczka oddają po 3 skoki                                                      

- zwyciężają ci, którzy oddają najdłuższy skok ( 3 miejsca medalowe)                                                             

- kolce zabronione

*przed skokiem do piasku dozwolone jest dotknięcie belki służącej do wybicia a zabronione jej przekroczenie tam jakąkolwiek częścią stopy. Sędzia sprawdza po skoku obecność śladu na piasku za belką tzn. brak śladu oznacza poprawny skok a ślad skok ,,spalony” )

e) rzut piłką 5 kg. chłopcy i 3 kg. dziewczęta – w tył

- w konkurencji bierze udział maksymalnie 6 osób z każdego gimnazjum ( 3 dziewczęta i 3 chłopaków )

-  uczniowie rywalizują w dwóch grupach: I grupa -dziewczęta i II grupa- chłopcy - każdy zawodnik i zawodniczka oddają po 2 rzuty w ustawieniu tyłem do kierunku rzutu, stojąc za wyznaczoną linią, której nie wolno przekroczyć przed wyrzutem piłki  ( przekroczenie linii podczas rzutu kończy próbę niepowodzeniem i zawodnik ma niezaliczony rzut )                                                                                         

- zwyciężają ci, którzy oddają najdłuższy rzut ( 3 miejsca medalowe )

f) drużynowe przeciąganie liny

- w konkurencji bierze udział 8 osób ( 4 dziewczęta i 4 chłopaków )                        

- uczniowie przeciągają linę systemem ,, każdy z każdym”                                             

- o zwycięstwie decyduje ilość wygranych pojedynków a w przypadku remisu decydują bezpośrednie spotkania

   i kolejno   dogrywka ,,1X”

g) drużynowe ,,wywijadło”

- w konkurencji bierze udział 8 osób ( 4 dziewczęta i 4 chłopaków ) + 2 osoby kręcące linę ( w tym 1 osobą może być nauczyciel )                       

- uczniowie wskakują do ,,wywijadła”  naprzemiennie chłopak, dziewczyna …lub odwrotnie dziewczyna, chłopak....                                                                                           - zawodnicy mają 2 próby kolejno następujące po sobie

- kiedy 8 osób wskoczy do środka liny i drużyna wykona przeskok, sędzia włącza stoper a kiedy lina jest martwa kończy pomiar czasu

- o zwycięstwie decyduje najdłuższy czas przeskoków drużyny 8 osobowej przez  ,,wywijadło”                                                                                                                      

h) drużynowy tor przeszkód

- w konkurencji bierze udział 8 osób ( 4 dziewczęta i 4 chłopaków )                     

i) skok w dal z miejsca

- w konkurencji bierze udział 3 chłopaków i 3 dziewczęta                                                                      

- uczniowie z wyznaczonej linii wykonują 2 skoki w dal z miejsca, a najlepszy skok (-odległość-) ,

  sędzia zapisuje w karcie zawodów

- osoba, która uzyska najdłuższą odległość wygrywa

 j)bieg sztafetowy 400m  -  w konkurencji bierze 8 osób z każdego gimnazjum ( 4 dziewczęta i 4 chłopaków )

- zawodnicy startują w dwóch grupach finałowych, ( osobno reprezentacje dziewcząt  i osobno reprezentacje chłopców )

  z pałeczką sztafetową

- zawodnicy startują ze startu pół wysokiego lub wysokiego i biegną wyznaczonymi torami odcinek 20 metrów

  po czym mogą zmienić tor

- sędziowie pilnują aby pierwsi zawodnicy biegli w wyznaczonym pasie działania,  kolejno 2, 3 i 4 osoba może czekać

  na współćwiczącego na dowolnym pasie, na bieżni, jednak nie może zakłócić biegu innym zawodnikom                                                      - bieg finałowy nie podlega pomiarowi czasu , decyduje kolejność  na linii mety

k) przeskoki na skakance                                                                                                                                                               

- w konkurencji  biorą udział trzy zawodniczki z każdego gimnazjum  - dziewczęta wykonują przeskoki na skakance przez 1minutę, sposobem dowolnym, w dwóch próbach

-wycięstwie decyduje największa ilość wykonanych prawidłowych przeskoków w jednej z prób.

l) żonglerka”

- w konkurencji bierze udział dwóch reprezentantów szkoły

- uczeń wykonuje podbicia piłki nogą,głową, barkiem( z wykluczeniem ręki)  w dwóch próbach

- o zwycięstwie decyduje najlepsza próba( ilość podbić )

-nie można stać z piłką w miejscu nieruchomo powyżej 2sek.

   ł) „wyciskanie sztangi leżąc”

- w konkurencji bierze udział dwóch reprezentantów szkoły w każdej kategorii

( 2 dziewczyny i 2 chłopców

- dziewczęta wyciskają ciężar odpowiadający sztandze

- chłopcy wyciskają ciężar 20 kg

- zwycięzcą zostaje osoba, która wykona największą ilość powtórzeń w jednej z dwóch prób

 ( wycisanie sztangi z klatki  piersiowej do rąk prostych leżąc na ławeczce )

                                                                                   Dziękujemy wszystkim za udział :-)

Polska Biega 2016

 

                                               ,, POLSKA BIEGA 2016”

 

PROJEKT GIMNAZJALNY  KLAS II GIMNAZJUM !!!

 

                                                    ZAMEK W PRZYSZOWICACH

                                                           ( 21 maj 2016r  – SOBOTA )

            Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w ogólnopolskiej akcji  “POLSKA BIEGA 2016”.

Tym razem uczniowie II klas gimnazjum zachęcają do udziału w naszym biegu, którego celem jest promocja aktywnych i pozytywnych form spędzania czasu wolnego. Chcemy poprzez nasze działania wspierać więzi rodzinne, przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym, przedstawiać alternatywne formy dla walki z uzależnieniami i stresem, a także kształtować wśród dzieci i młodzieży nawyki prozdrowotne. Najbardziej cieszy fakt, iż co roku chętnych do biegania przybywa, a nasze działania wspiera coraz więcej osób. Przyjdź i pobiegnij z nami - nie liczy się kiedy przybiegniesz!!! Wystarczy przyjść i potruchtać w przyszowickim parku. Po zakończeniu biegów dodatkowo zaprosimy Cię do udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród ( roweru, namiotu, karnetów na basen i siłownię, obiadów do zaprzyjaźnionej restauracji ,, ARTUS” czy sprzętu sportowego i wielu innych ciekawych niespodzianek ).

         !!! Podstawą do udziału w naszej akcji i losowaniu jest karta startowa dostępna w ZSP

w Przyszowicach lub na stronie internetowej www.gimnzajum.przyszowice.edu.pl, która jest podstawą do otrzymania numeru startowego upoważniającego do udziłu w losowaniu nagród.

*regulamin ogólnopolskiej imprezy dostępny na stonie www.polskabiega.pl

            A oto program zwodów:

            data biegu: 21.05.2016r  ( sobota )

 miejsce biegu: Park w Przyszowicach

 godzina i czas biegu:

*9:00 - 9:45  (weryfikacja zawodników)

*10:00 otwarcie zawodów

*10:10-10:20 bieg przedszkolaków wraz z rodzicami
*
10:25-10:40 bieg uczniów szkoły podstawowej i chętnych rodziców 
*
10:45-11:05 bieg gimnazjum i starszych
*
11:10-11:30 losowanie nagród 
*
11:35-12:00 kąpiel w pianie strażackiej. Zakończenie imprezy 

 !!! zapewniamy niespodzianki dla najmodszych, a wśród nich kąpiel

w pianie strażackiej :-) około 11:35

- prosimy o zabranie ręczniów i stroju zmiennego !!!

WAŻNE:

–        do startu będą dopuszczeni tylko ci zawodnicy, którzy dostrczą w biurze zawodów kartę startową   dostępną w ZSP  Przyszowicach lub na stronie internetowej www.gimnzajum.przyszowice.edu.pl.

–        w przypadku osób niepełnoletnich, rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do zapewnienia opieki dziecku przed, w trakcie i bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

–        karta zgłoszeniow upoważnia do nadania numeru startowego, który  to numer  w losowaniu bierze udział tylko jeden raz ( po czym wszystkie numery wrzucane są do urny losującej główna nagrodę

–        zalecany strój sportowy

–        rodzice pełniący rolę opiekunów podczas biegu przedszkolaków czy uczniów , a nie posiadający karty startowej, nie są traktowani jako uczestnicy akcji

 

DO POBRANIA: KARTA STARTOWA

                                                      SERDECZNIE ZAPRASZAMY :-)

                                                * koordynatorzy ogólnopolskiej akcji

Maria Spyrka -Stachowska  - pedagog ZSP w Przyszowicach

Katarzyna Szolc - nauczyciel ZSP w Przyszowicach

Dzień Ziemi w ZSP Przyszowice

Dzień Ziemi w ZSP Przyszowice

Koncert

Pani Beata Stawowy ZAPRASZA wszystkich uczniów szkoły podstawowej

i gimnazjum na KONCERT JUBILEUSZOWY ORKIESTRY DĘTEJ

OSP W PRZYSZOWICACH w Kościele Parafialnym w Przyszowicach,

dnia 17 kwietnia 2016 roku o godzinie 15.00.

Zaproszenie

Pani Beata Stawowy ZAPRASZA wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na KONCERT PIEŚNI SAKRALNYCH im. KSIĘDZA GRZEGORZA GORCZYCKIEGO w Kościele Parafialnym w Gierałtowicach, dnia 10 kwietnia 2016 roku o godzinie 15.00.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.01 2,138,696 unikalne wizyty