Sierpień 18 2017 10:55:19
Nawigacja
· Strona główna
· Dokumenty szkolne
· Linki
· Galeria zdjęć
· Dziennik elektroniczny
· Kalendarz Roku Szkolnego 2016 / 2017
· Grono Pedagogiczne
· Szkoła Promująca Zdrowie
· Artykuły
· Godziny pracy pedagoga
· Konkursy przedmiotowe
· Samorząd Szkolny
· Zawody sportowe - terminy
· Szkoła Podstawowa
· Podręczniki na rok szkolny 2016/2017
Aktualnie online
· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 3,259
· Najnowszy użytkownik: ovijocok
Informacja

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór wśród uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych do grupy psychoterapeutycznej z elementami psychodramy, której planowany termin rozpoczęcia to luty 2017.

            Psychoterapia grupowa przeznaczona będzie dla uczniów z:

  • zaburzeniami lękowymi,
  • zaburzeniami nastroju,
  • zaburzeniami psychosomatycznymi,
  • zaburzeniami zachowania i emocji.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji na zebraniach z rodzicami.

Kwalifikacja do grupy nastąpi na podstawie indywidualnej konsultacji z osobami prowadzącymi. Zgłoszenia rodziców przyjmujemy w sekretariacie Poradni pod numerem telefonu: (32) 235-14-76

Osoby odpowiedzialne:          mgr Bożena Nowińska

     mgr Natalia Bismor

                                                                                     Serdecznie zapraszamy

 

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2016/2017

Hestia1

Hestia2

Wywiadówki

Dnia 13.09.2016 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym odbędą się wywiadówki.

Szkoła podstawowa o godzinie 17 00

Gimnazjum o godzinie 17 30.

Zapraszamy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Informujemy, że Msza Św dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców odbędzie się dnia 1.09.2016 r
o godzinie 8 30.
Akademia rozpoczynająca rok szkolny 2016/2017
- dla klas IV - VI i Gimnazjum o godzinie 9 15
- dla klas I - III o godzinie 9 30
 Zapraszamy.

Gimnazjada 2016

Kilka szczegółów dotyczących gimnazjady:

GIMNAZJADA 2016

pod patronatem Wójta Gminy Gierałtowice

1. Termin zawodów: 10 czerwiec 2016 r.( piątek )

2. Organizator: Urząd Gminy Gierałtowice

                           Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyszowicach – GIMNAZJUM

3. Miejsce zawodów: boisko szkolne ZSP w Przyszowicach, ul. Szkolna 4

4. Godzina rozpoczęcia zawodów: 9:00

    Godzina zakończenia zawodów: około 14:00

5. Uczestnicy Gimnazjady:( kolejność na tegoroczną gimnazjadę - tor, wywijadło, przeciąganie liny)- uczeń może brać udział w dowolnej ilości konkurencji

- Gimnazjum nr 1 z Gierałtowic

- Gimnazjum nr 2 z Paniówek

- Gimnazjum nr 3 z Przyszowicach

6. Konkurencje oraz kolejność:(patrzę na układ bieżni)

-na rozpoczęcie

          1.bieg na dystansie 800 m. dziewcząt ---startują równocześnie gimnazja

          2.bieg na dystansie 1500 m. chłopców--- startują równocześnie gimnazja

-kolejno

          3.bieg na dystansie 100 m. dziewcząt i chłopców---satrtują równocześnie gimnazja

             ( tor 1.. tor.... 2 tor 3.... po reprezentancie gimnazjów w / g numeru szkoły)

          3.skok w dal do piasku --- uczniowie podchodzą do konkurencji w / g zasady ,,kto wolny”

          3.skok w dal z miejsca ----uczniowie podchodzą do konkurencji w / g zasady ,,kto wolny

          3.rzuty piłką 3 (dz) i 5(ch) kg w tył --uczniowie podchodzą do konkurencji w / g zasady

           ,,kto wolny”.

-kolejno

          4.przeskoki na skakance ---uczniowie podchodzą do konkurencji w / g zasady ,,kto wolny”

          4.wyciskanie sztangi leżąc dziewcząt i chłopców ---uczniowie podchodzą do konkurencji

          w / g zasady ,,kto wolny”.

          4. podbicia piłki,,żąglerka”-- uczniowie podchodzą do konkurencji w / g zasady ,,kto wolny”

-kolejno

          4.drużynowy tor przeszkód---uczniowie startują w / g kolejności (można już puścić z konkurencjami nr 4 lub poczekać )

          5.drużynowe ,,wywijadło” (boisko tartanowe)---uczniowie startują w / g kolejności w  

          6.drużynowe przeciąganie liny (boisko trawiaste)---uczniowie startują w / g kolejności

             (Gierałtowice-Paniówki, Gierałtowice-Przyszowice, Przyszowice -Paniówki )

          7.sztafeta biegowa 4 x 400 m. dziewcząt i chłopców----startują równocześnie gimnazja

7.Nagrody:

        -   medale, dyplomy dla najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach

            ( słodki poczęstunek dla wszystkich )

-        1 puchar dla najlepszej szkoły w klasyfikacji generalnej

-        2 puchary dla najlepszych zawodników i zawodniczek

-        medale: złoto-srebro-brąz

a) bieg na dystansie 100 m. dziewcząt i chłopców

- w konkurencji bierze udział maksymalnie 6 osób z każdego gimnazjum ( 3 dziewczęta i 3 chłopaków )

- zawodnicy startuj jeden raz  ( osobno reprezentacje dziewcząt  i osobno reprezentacje chłopców )

- zawodnicy startują ze startu niskiego i biegną wyznaczonymi torami

–        sędziowie dokonują pomiaru czasu i pilnują aby zawodnicy biegli po swoich torach  

–        jeśli zawodnik zmieni tor i przeszkodzi w biegu innemu zawodnikowi, zostaje zdyskwalifikowany

- zabroniony bieg w kolcach

b) bieg na dystansie 800 m.dziewcząt

- w konkurencji biorą udział maksymalnie 3 osoby z każdego gimnazjum  ( 3 dziewczęta )

- zawodniczki startują w jednej grupie finałowej           

- zawodniczki startują ze startu pół wysokiego i biegną wyznaczonymi torami odcinek 20 metrów po czym mogą

   zmienić tor

- sędziowie pilnują aby zawodniczki biegły w wyznaczonym pasie działania

- wygrywają te dziewczęta, które dobiegły kolejno jako 3 pierwsze

- zabroniony bieg w kolcach

c) bieg na dystansie 1500 m. chłopców

- w konkurencji bierze udział maksymalnie 3 zawodników z każdego gimnazjum                          ( 3 chłopaków )

- zawodnicy startują w jednej grupie finałowej

- zawodnicy startują ze startu wysokiego lub pół wysokiego i biegną wyznaczonymi torami odcinek do 20 metrów

  po czym mogą zmienić tor

- sędziowie pilnują aby zawodnicy biegli w wyznaczonym  pasie działania

- wygrywają zawodnicy z najlepszymi czasami

- zabroniony bieg w kolcach

d) skok w dal do piasku

- w konkurencji bierze udział maksymalnie 6 osób z każdego gimnazjum  ( 3 dziewczęta i 3 chłopaków )

- uczniowie skaczą w dwóch grupach: I grupa-dziewczęta i II grupa  - chłopcy         

- każdy zawodnik i zawodniczka oddają po 3 skoki                                                      

- zwyciężają ci, którzy oddają najdłuższy skok ( 3 miejsca medalowe)                                                             

- kolce zabronione

*przed skokiem do piasku dozwolone jest dotknięcie belki służącej do wybicia a zabronione jej przekroczenie tam jakąkolwiek częścią stopy. Sędzia sprawdza po skoku obecność śladu na piasku za belką tzn. brak śladu oznacza poprawny skok a ślad skok ,,spalony” )

e) rzut piłką 5 kg. chłopcy i 3 kg. dziewczęta – w tył

- w konkurencji bierze udział maksymalnie 6 osób z każdego gimnazjum ( 3 dziewczęta i 3 chłopaków )

-  uczniowie rywalizują w dwóch grupach: I grupa -dziewczęta i II grupa- chłopcy - każdy zawodnik i zawodniczka oddają po 2 rzuty w ustawieniu tyłem do kierunku rzutu, stojąc za wyznaczoną linią, której nie wolno przekroczyć przed wyrzutem piłki  ( przekroczenie linii podczas rzutu kończy próbę niepowodzeniem i zawodnik ma niezaliczony rzut )                                                                                         

- zwyciężają ci, którzy oddają najdłuższy rzut ( 3 miejsca medalowe )

f) drużynowe przeciąganie liny

- w konkurencji bierze udział 8 osób ( 4 dziewczęta i 4 chłopaków )                        

- uczniowie przeciągają linę systemem ,, każdy z każdym”                                             

- o zwycięstwie decyduje ilość wygranych pojedynków a w przypadku remisu decydują bezpośrednie spotkania

   i kolejno   dogrywka ,,1X”

g) drużynowe ,,wywijadło”

- w konkurencji bierze udział 8 osób ( 4 dziewczęta i 4 chłopaków ) + 2 osoby kręcące linę ( w tym 1 osobą może być nauczyciel )                       

- uczniowie wskakują do ,,wywijadła”  naprzemiennie chłopak, dziewczyna …lub odwrotnie dziewczyna, chłopak....                                                                                           - zawodnicy mają 2 próby kolejno następujące po sobie

- kiedy 8 osób wskoczy do środka liny i drużyna wykona przeskok, sędzia włącza stoper a kiedy lina jest martwa kończy pomiar czasu

- o zwycięstwie decyduje najdłuższy czas przeskoków drużyny 8 osobowej przez  ,,wywijadło”                                                                                                                      

h) drużynowy tor przeszkód

- w konkurencji bierze udział 8 osób ( 4 dziewczęta i 4 chłopaków )                     

i) skok w dal z miejsca

- w konkurencji bierze udział 3 chłopaków i 3 dziewczęta                                                                      

- uczniowie z wyznaczonej linii wykonują 2 skoki w dal z miejsca, a najlepszy skok (-odległość-) ,

  sędzia zapisuje w karcie zawodów

- osoba, która uzyska najdłuższą odległość wygrywa

 j)bieg sztafetowy 400m  -  w konkurencji bierze 8 osób z każdego gimnazjum ( 4 dziewczęta i 4 chłopaków )

- zawodnicy startują w dwóch grupach finałowych, ( osobno reprezentacje dziewcząt  i osobno reprezentacje chłopców )

  z pałeczką sztafetową

- zawodnicy startują ze startu pół wysokiego lub wysokiego i biegną wyznaczonymi torami odcinek 20 metrów

  po czym mogą zmienić tor

- sędziowie pilnują aby pierwsi zawodnicy biegli w wyznaczonym pasie działania,  kolejno 2, 3 i 4 osoba może czekać

  na współćwiczącego na dowolnym pasie, na bieżni, jednak nie może zakłócić biegu innym zawodnikom                                                      - bieg finałowy nie podlega pomiarowi czasu , decyduje kolejność  na linii mety

k) przeskoki na skakance                                                                                                                                                               

- w konkurencji  biorą udział trzy zawodniczki z każdego gimnazjum  - dziewczęta wykonują przeskoki na skakance przez 1minutę, sposobem dowolnym, w dwóch próbach

-wycięstwie decyduje największa ilość wykonanych prawidłowych przeskoków w jednej z prób.

l) żonglerka”

- w konkurencji bierze udział dwóch reprezentantów szkoły

- uczeń wykonuje podbicia piłki nogą,głową, barkiem( z wykluczeniem ręki)  w dwóch próbach

- o zwycięstwie decyduje najlepsza próba( ilość podbić )

-nie można stać z piłką w miejscu nieruchomo powyżej 2sek.

   ł) „wyciskanie sztangi leżąc”

- w konkurencji bierze udział dwóch reprezentantów szkoły w każdej kategorii

( 2 dziewczyny i 2 chłopców

- dziewczęta wyciskają ciężar odpowiadający sztandze

- chłopcy wyciskają ciężar 20 kg

- zwycięzcą zostaje osoba, która wykona największą ilość powtórzeń w jednej z dwóch prób

 ( wycisanie sztangi z klatki  piersiowej do rąk prostych leżąc na ławeczce )

                                                                                   Dziękujemy wszystkim za udział :-)

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.73 537,107 unikalne wizyty